ForsideBæredygtighed

Permeable belægning

Lokal håndtering af regnvand er blevet meget aktuelt de seneste år, på grund af flere oversvømmelser.

Med udsigten til mere ekstremregn i fremtiden vil behovet for metoder til at mindske belastningen på kloaknettet kun blive større. Permeable belægninger er en oplagt løsning i mange tilfælde og giver ikke blot mulighed for nedsivning, men kan også anvendes som forsinkelsesbassin og dermed mindske spidsbelastningen på afløbsnettet.

En del af Bæredygtig Beton Initiativ

Roadmap mod 2030: Halvering af CO2-udledningen fra betonbyggeri.

Sammen med flere end 20 andre aktører i den danske beton- og byggebranche er vi gået med i Bæredygtig Beton Initiativ. Her er det erklærede mål klart: CO₂-aftrykket fra betonbyggeri skal reduceres med op til 50 procent i 2030. 

Det er ambitiøst, men ikke uden grund.

Læs mere om Bæredygtig Beton Initiativ her.

Sikkerhed er tryghed

Vi arbejder med 16 Livreddende Regler for at undgå dødsulykker og for at forbedre sikkerheden i hele koncernen.

Alle medarbejdere uddannes løbende i sikkerhed på arbejdspladsen – på basis af de 16 livreddende regler – for konstant at forbedre holdningen til sikkerhed og arbejdsmiljø

Spørgsmål?

Har du spørgsmål om vores EPD, indsatsområder inden for bæredygtighed med mere, står vi altid gerne til rådighed med vejledning og råd. 

EPD'er (miljøvaredeklaration)

Vores produktspecifikke EPD’er
dokumenterer vores produkters energi- og ressourceforbrug, affaldsgenerering samt miljøpåvirkning fra produktionen.  

Et socialt ansvar

Vi har et højt fokus på et godt arbejdsmiljø.

For os er det logisk, at vi udviser ansvarlighed for vores kolleger samt og for de mennesker og virksomheder, vi samarbejder med. Vi har et ansvar for både vores arbejdsmiljø og det miljø og det samfund, vores fabrikker er en del af.

Læs mere i vores adfærdskodeks.

Scroll to Top