FAQ

FAQ om belægning og støttemure


Belægning

Som udgangspunkt bruges en 5 cm belægning kun til gangstier og terrasser. For at klare belastninger fra personbiler anbefales en belægning, som er minimum 8 cm tyk – og derved undgås sætninger og sporkøring i belægningen, og at stenen revner.

Vi har et bredt udvalg i farver og former. Når man i branchen snakker om sorte fliser, så er det nærmeste, man kommer, er koks. Den dybe sorte farver er svær at få frem i en traditionel belægning – dog kommer Nordic Line tæt på den sorte farve. Sol og normal dansk vejr vil altid påvirke belægningens overflade, så den med tiden bliver mere mat. Det kan dog afhjælpes ved almindelig vedligehold.

Alle vores produkter er gennemfarvede og kan som udgangspunkt ikke miste farven. Grunden til at belægningen syner mat, er solens afblegning samt overfladesnavs og partikler, som sætter sig i porerne i overfladen af betonbelægningen. Dette afhjælpes ved at feje belægningen jævnligt og efterfylde fugerne med fugesand. Dette gør, at man samtidig slider snavset af.

Solens afblegning og overfladesnavs gør, at belægningen med tiden syner grå og mat. Derfor vil der altid være forskel på stenene, hvis man køber nye til – også selvom det allerede er året efter. Man kan dog afhjælpe dette ved almindelig vedligehold af terrassen, da man derved fjerne overfladesnavs og smuds.

Der kan forekomme mindre forskelle. Dog overholdes de godkende tolerancekrav altid – og har ingen betydning for belægningens holdbarhed og styrke. Tolerancerne kan ses på vores hjemmeside under Produktcertificering og CE-mærkning.


Lægning

En forudsætning for at en belægning har en lange levetid er, at der etableres en kantsikring. Kantsikringens opgaver er at holde sammen på belægningen, således at trafikken ikke skubber stenene fra hinanden, og belægningens bæreevne dermed reduceres. Som produkterne under kantsten her.

For at opretholde en stabil belægning, hvor der ikke opstår sporkøring, lunker, sætninger og kantudskridning, er det vigtigt, at belægningen er ordentlig fuget. Dette gøres bedst med skarpkornet vasket kvartssand, som f.eks. vores fugesand, som låser bedre mellem stenene. Mange har fejlagtigt brugt strandsand, men dette har ingen skarpe kanter, der kan binde materialet til belægningen – og regnen vil derfor med tiden vaske fugerne væk. Dette giver grobund for ukrudt og gøre belægningen ustabil. Læs mere om fugekonstruktion her.

Vibreringen sker efter, at du har fyldt fugerne med fugesand og fejet belægningen ren for overskydende fugesand og ujævnheder. Efter vibrering fyldes fugerne ud, og der vibreres igen efter behov. Læs mere om pladevibrationer her

Det er en god idé at bruge gummimåtte under stamperen – især ved fliser og belægninger, som ikke er slået i kanterne. Generelt må man vibrere alle typer belægning undtagen fliser, som er over 30 x 30 cm. Her anvendes i stedet for en borlæggerjomfru (stor hammer) til at rette belægningen til.

Nej, fiberdug bruges til at adskille de forskellige bærelag og er ikke et værn mod ukrudt. Ukrudt opstår i fugerne på belægningen og her hjælper fiberdug ikke. Læs mere om vedligeholdelse og forebygning her.


Vedligeholdelse

For at have en ren og flot belægning skal den jævnligt fejes ren. Fugerne skal fyldes med nyt fugesand for at undgå dannelse af ukrudt. Samtidig gøres belægningen stærk og modstandsdygtig over for sætninger og lunker. Læs mere i vores brochurer om Vedligeholdelse og Forebyg ukrudt her.

Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten. Der er intet unormalt i det. Udfældningerne forsvinder normalt i løbet af 1-2 år – og i særlige tilfælde op til 3 år. Læs mere om udfældningerne her.

Alger og blade fra træerne er en naturlig del af årets cyklus og skader ikke belægningen. Det rengøres med vasked kvarts sand (grovkornet), som fejes ud over belægningen. Derved slides overfladen ren, så belægningen bevarer sit oprindelige udseende. Ved mere hårdhændede afsmitninger – læs mere her.

Generelt er det en dårlig idé at bruge en højtryksrenser, da man risikerer at ødelægge overfladen på belægningen – og derved gøre den åben og mere modtagelig for snavs og alger. Brug i stedet for en kost og noget grovkornet sand og fej belægningen. Læs mere om vedligeholdelse her.

Snebelagte betonbelægninger bør som udgangspunkt fejes rene og gruses. Eventuel is kan fjernes ved saltning. Ved korrekt dosering af saltmængden vil saltning igennem mange vintre kun have en ubetydelig indflydelse på levetiden af belægningen. Anvend aldrig natriumklorid (NaCI – også kaldt køkkensalt). Private husstande og mindre firmaer, som selv spreder salt, kan begrænse forbruget ved at anvende en væskeopløsning (1 del salt til 4 dele vand) – og brug eventuelt en vandkande med spredebom eller en havesprøjte. Anbefalet forbrug er 5 gram tørstof pr. m² (svarende til 2-2,5 liger pr. 100 m²) ved præventiv saltning og 2-3 gang mere, når der ligger is og sne. Det er en meget mindre mængde, end når man spreder håndfulde af salt ud på belægningen. Læs mere om vedligeholdelse her.


Støttemur

Mindre havemure/læmure kan man som udgangspunkt sagtens bygge selv. Ved større projekter bør man søge professionel hjælp, da det er vigtigt at få fundament, dræn og armering rigtigt dimensioneret. Læs mere om opbygning af støtte og støjmure her.

Lock-Block har en god låsekant, som sikrer mod udskridning. Ved en lodret mur sættes blokkene oven på hinanden, således at muren låses af stenens låsekant. Anvendes op til 60 cm højde. Ved hældende mure sættes første skifte med den ønskede hældning. Derefter fortsættes med samme hældning på resten af murens højde. Blokkene stables i forhold til stenens forbandt. Højden er afhængig af hældning. Ved en højde mellem 0,60 – 1,0 meter skal hældningen være 8,5º. Ved en højde mellem 1,0 – 1,25 meter skal hældningen være 11º. Ved mure med en større højde anvendes Lock-Block XL, da man her har muligheden for at støbe og armere. Læs mere om støttemure her.

Det afhænger af, hvilken type mur der er tale om. Ved en lille havemur på max. 0,6 meter i højden behøves der ingen dræn. Der skal dog i reglen drænende materiale bag muren, så man derved udgår sætninger på grund af frost mm. Brug aldrig muld som bagfyld bag blokke. Læs mere om opbygning af støttemure her


Reklamation

Hvis der mod forventning skulle være uoverensstemmelser med det, som er bestilt i forhold til det, som er leveret – så kontakt forhandleren. Forhandleren vil derfor ud fra oplysninger fra køber tage sig af den videre behandling af sagen.

Der er 10 år garanti fra leveringsdatoen. Ved leverancer til videresalg til slutbrugere ophører ansvaret for skjulte fejl generelt 10 år efter leveringen til køberen.

Reklamationsretten for synlige fejl og mangler ophører, hvis belægningen er nedlagt, inden reklamationen anmeldes. 

Har man en reklamation over belægningen, så skal man henvende sig til det byggemarkede/trælast/netshop, hvor belægningen er købt.

Scroll to Top