ForsideRør/brønde

Rør, brønde, bygværker, plansilo

Stor styrke og lang levetid er bare nogle af de egenskaber, som afløbskomponenter som rør, brønde og bygværker samt plansiloer og fortanke i beton kan tilbyde.

EURORØR

En del af et komplet afløbssystem produceret efter europæiske standarder

EUROBRØNDE

En del af et komplet afløbssystem produceret efter europæiske standarder

BYGVÆRKER

En del af et komplet afløbssystem produceret efter europæiske standarder

FORTANKE

Tankene til vandtanke, gæringstanke, pumpebrønde, opsamlingstanke, biogastanke, spildevandstanke, bundfældningstanke, processtanke mm.

PLANSILO

Med plansiloer fra RC Water fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri. Her er der tænkt på alle detaljer, både styrke- og designmæssigt.

ØVRIGE PRODUKTER

Find info om betonkegler, dæksler og brøndsten.


Download
brochure om rør og brønde

Cases

Rør & brønde

Vejledninger

Find brochurer, håndbøger, info om drift og vedligehold, vejledninger om rør og brønde samlet ét sted. 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, står vi altid gerne til rådighed med vejledning og råd. 

EPD'er (miljøvaredeklaration)

Vores produktspecifikke EPD’er
dokumenterer vores produkters energi- og ressourceforbrug, affaldsgenerering samt miljøpåvirkning fra produktionen.  

Rør, brønde og bygværker

Et rør- og brøndsystem i beton med mange muligheder.

Betonrør og betonbrønde, der bruges til byggeri, skal være CE-mærkede. Euro-produkterne er trekantsmærket, hvilket viser, at virksomhedens produktion og produkter er 3 . partsovervåget af Betonvarekontrollen. 

De kontrollerer, at virksomheden overholder alle de for danske forhold og det danske marked relevante krav.

Vejledninger

Find for drift- og vedligehold af betonbrønde, betonrør, bygværker og nedløbsbrønde.

Brøndskema

Download seneste brøndskema her.

Scroll to Top