ForsideMålrettet sikkerhedsindsats

Målrettet sikkerhedsindsats


EN MÅLRETTET SIKKERHEDSINDSATS

I forbindelse med FN’s World Day for Safety and Health at Work 2024 har vi talt med vores nye arbejdsmiljøkoordinator, Lene Fredskilde Kjælder. Som arbejdsmiljøkoordinator hos Betongruppen RBR og RC BETON spænder Lene Fredskilde Kjælders opgaver bredt fra implementering af lovmæssige krav til opfølgning på henvendelser fra medarbejdere og anmeldelser af ulykker. Hun fortæller her om nogle af de tiltag, der har været på sikkerhedsområdet i det forløbne år, og hvad hun vil fokusere på i det kommende år.

Struktur og handling

Siden hun trådte ind i sin rolle, har hun lagt vægt på at strukturere og koordinere arbejdsmiljøindsatsen effektivt. ”Jeg har indført mere organiserede og regelmæssige møder om sikkerhed og har fokus på at styrke rammerne for, hvordan vi håndterer arbejdsmiljøudfordringer og -initiativer,” forklarer hun.

Et nøgleområde for Lene er udviklingen af handlingsplaner baseret på arbejdspladsvurderinger (APV’er) og sikkerhedsrunderinger. “APV’er og sikkerhedsrunderinger skal gerne føre til specifikke forbedringstiltag”, forklarer hun. Dette inkluderer tiltag for at minimere risikoen for ulykker og forbedre de fysiske arbejdsforhold, f.eks. ved indkøb af løfteværktøjer for at håndtere tunge genstande.

Lene fokuserer også på at forbedre trafiksikkerheden på arbejdspladsen bl.a. ved at adskille gående fra kørende trafik. ”Det indebærer f.eks. at få lavet nogle beskyttede gangstier og fodgængerfelter, som beskytter de bløde trafikanter. Det er en af de ting, der er med til at gøre vores fabrikker til en mere sikker arbejdsplads, og implementeringen sker løbende her hen over forsommeren,” fortæller Lene Fredskilde Kjælder.

Målrettet indsats mod støv

Støv på arbejdspladserne er et af de områder, CRH i Danmark har haft meget fokus på i det forløbne år, og som Lene Fredskilde Kjælder også vil fokusere på.

”Det fine støv er jo over det hele både udendørs og indendørs i vores produktion,” forklarer siger Lene Fredskilde Kjælder. ”Derfor har vi igangsat flere programmer og fundet nogle leverandører, der kan levere produkter til støvbekæmpelse,” siger Lene Fredskilde Kjælder.

Et vigtigt skridt i bekæmpelsen af støv har været at introducere savsmuld blandet med støvbekæmpelsesmiddel i vores indendørs faciliteter. Lene Fredskilde Kjælder fortæller, at det kræver et specielt håndelag at strø savsmulden ud i det rigtige fine lag.

 ”Her kommer det os til gode, at vores medarbejdere har forskellige baggrunde. Vi har f.eks. nogle medarbejdere, der tidligere har være landmænd og bagere, og de har det helt rigtige håndelag til at strø det ud i et tynd lag. Og de kan jo så oplære andre, forklarer Lene.

”Til bekæmpelse af støvet udendørs anvendes vand med speciel kemi tilsat for at sikre, at vandingen er effektiv, selv under tørre forhold. “Almindeligt vand er ikke tilstrækkeligt, hvis det er rigtig tørt. Vi har derfor afprøvet forskellige produkter for at finde den bedste løsning”, siger Lene. Yderligere bidrager opstillingen af støvskærme til at mindske spredningen af støv på udendørsarealerne.

Støvbekæmpelsen startede på fabrikken i Aars og vil blive rullet ud på vores øvrige fabrikker i Danmark. På fabrikken i Viby er vi i gang med at teste måleudstyr. ”Vi har brug for at kunne dokumentere at bekæmpelsen virker. Det vil sige, vi skal kende støvmængden i luften, og hvor meget den er reduceret. Derfor skal vi sikre os, at vi indfører det rigtige måleudstyr”, forklarer Lene Fredskilde Kjælder.

 

Handling er vigtigt

Alle tiltag har det til fælles, at det kræver en struktureret og målrettet indsats at opnå mærkbare forbedringer i arbejdsmiljøet.” Vi skal observere og derefter sikre os, at de udfordringer, vi identificerer, bliver fulgt op af handling,” slutter Lene Fredskjær Kjælder.

Scroll to Top