Fugesand_RBRC

Fugesand

Fugesand – en stærk og ideel løsning til fugerne.

Fugesandet har mange skarpe korn, hvilket gør låsningen i fugen god.

Fugestabilt er en god løsning, når du skal have en fuge, der holder sig pæn i mange år fremover.

Danfugesand har en stærk hæmmende effekt på ukrudt i tegl- og betonbelægninger.

Fugesandet giver en kompakt og stærk fuge, som gør det vanskeligt for ukrudt at spire. Regnvand vil pga. tætheden ikke have mulighed for at sive ned og give næring til ukrudtet eller bryde den stærke forbindelse. Velkomprimerede fuger er med til at minimere sporkøring og lunker. Fugesandets høje kvalitet sikres gennem optimale blandingsprocesser og løbende kvalitetskontrol.

Den bedste fyldning af fugerne opnås ved at udføre behandlingen i tørvejr og ved at anvende tørt fugesand. Fugesandet fordeles på belægningen med en kost, så alle fugerne bliver fyldt. Herefter fjernes overskydende fugesand fra belægningen, så skjolder undgås. Afslutningsvis vibreres med egnet pladevibrator*, således optimal tæthed sikres. Behandlingen gentages indtil alle fuger er fyldte.

Fugerne vedligeholdes ved, at der udføres mindst et årligt eftersyn af fugefyldningen og der efterfyldes fugesand ved behov. Ved aflejring af organisk materiale (jord, planterester osv.) i fugerne skal dette fjernes inden en evt. efterbehandling.

*Belægningssten: min. 180 kg vibrator, frekvens 90 Hz og slag-kraft maks. 200 kN/m2

Størrelser og mængde
DB Nr. Varenr. Beskrivelse Farve
2042137 2900001 Fugesand - natur - bigbag - natur - 1.000 kg
1323155 2900022 Fugestabilt - grå - 0-4 mm godkendt efter DS1136 Grå
Vejledninger

Find diverse vejledninger om lægning, fugekonstruktioner, overflader, vedligeholdelse mm.

Forhandlere

Find nærmeste byggemarked, tømmerhandel eller online shop .

Scroll to Top