ForsideStatik – kælderblokke


Statik

Herunder er vist detaljer omkring beregning af kældervægge, hvor der er anvendt vores kælderblok. For beregning af kældervægge med rilleblokke henvises til Betonvareforeningens publikation, som kan findes under brochurer eller på  Betonvareforeningens hjemmeside

Konstruktionsmaterialer

Beton – γc = 1,45 iht. EC1
Område EksponeringsKlasse fck fcd
Udstøbningsbeton Passiv 25 MPa 17,2 MPa
Partialkoefficienter
Betons trykstyrke og E-modul (armeret) γc=1,45 x γ3
Betons trykstyrke og E-modul (uarmeret) γc=1,60 x γ3
Betons trykstyrke og E-modul (uarmeret) γc=1,60 x γ3 Betons trækstyrke γc=1,70 x γ3
Armering – γs = 1,2 iht. EC1
Type fyk fyd Ek
Y550 klasse B 550 MPa 458 MPa 210.103 MPa
Letklinkerbeton – Trykstyrke 3,0 MPa
Basis trykstyrke Karakteristisk fyk 2,30
Regningsmæssig fd 1,44
Vederlagstrykstyrke Regningsmæssig fd 1,44
Ved tilstrækkelig sidestøtte fd 1,87
Elasticitetsmodul Karakteristisk Ek 2300
Regningsmæssig Ed 1437
Bøjningstrækstyrke lejefugerne Karakteristisk fxk1 0,20
Regningsmæssig fxd1 0,12
Bøjningstrækstyrke studsfuger Karakteristisk fxk2 0,45
Regningsmæssig fxd2 0,26


Laster

Egenvægt, vind, sne, nytte- og ulykkeslaster fastsættes ved beregning af aktuel væg.

Lodret bæreevne

Billede20

Den regningsmæssige bæreevne Rsd, af blokmurværket
bestemmes som bæreevnen alene af den del af tværsnittet, der er trykpåvirket:

Rsd = ks * kt * fend * Leff * (td – 2et)

kt = 0,9 for massive mure med td > 90 mm.
Leff: Tværsnittets effektive længde
h: Væghøjde
hs: Søjlelængde
et: Resulterende excentricitet i tykkelsesretningen
td: Den regningsmæssige murtykkelse
kr = 1000 for letklinkervægge

Vandret bæreevne

Den vandrette bæreevne bestemmes som en armeret betonplade, metode A.

Efterfølgende kurver er bestemt ud fra K.W. Johansens brudlinjeformler.

2-sidet understøttet (vandrette afstivninger)


2-sidet understøttet (i overside og underside af væg)


3 sidet understøttet


4 sidet understøttet


Kombineret last

 

Bæreevnekurve (M-N diagrammer) er bestemt som en armeret tværbelastet væg efter betonelementforeningens metode

Randfundamentet

For at fordele trykket på jorden under kældervæggen og udligne evt. uensartede jordtyper, skal der udføres et beton-randfundament. Randfundamentet skal mindst have en bredde, som kælderblokken ovenover, og højden skal mindst være 300 mm.

Randfundamentet skal dog altid vurderes/beregnes af en ingeniør.

Scroll to Top